Biuletyn Informacji Publicznej

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny
przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej ZDiK

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny

Zarządzenia Dyrektora ZKM - rok 2010

Zarządzenie nr 1 zmieniające Zarządzenie Nr 4/2009 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie.

Zarządzenie nr 2 z dnia 29 marca 2010 r. w zmieniające Zarządzenie z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie

Zarządzenie nr 3 z dnia 1 września 2010 r. w sprawie określenia zasad wykonywania w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Tarnowie ochrony danych osobowych.

Zarządzenie nr 4 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 2010 roku.

Zarządzenie nr 5 w sprawie wprowadzenia Regulaminu komisji przetargowych w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Tarnowie.

Zarządzenie nr 6 w sprawie powołania Komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 7
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia w ZKM w Tarnowie oceny stanu technicznego wiaty autobusowej oraz jej przydatności do daleszego użytkowania.

Zarządzenie nr 8 w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Tarnowie