Biuletyn Informacji Publicznej

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny
przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej ZDiK

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny

Struktura organizacyjna


Dyrektor – Krzysztof Kluza

KOMÓRKA PROMOCJI, KONTROLI I SPRAWOZDAWCZOŚCI

KOMÓRKA ORGANIZACJI GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

KOMÓRKA ORGANIZACJI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

KOMÓRKA ADMINISTRACYJNA

KOMÓRKA DS. ROZWOJU, ŚRODKÓW POMOCOWYCH I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

KOMÓRKA FINANSOWO – KSIĘGOWA

Schemat organizacyjny Tarnowskiego Organizatora Komunalnego

 


 

data modyfikacji – 28.10.2014 r.
data modyfikacji – 22.10.2014 r.
data modyfikacji – 20.10.2014 r.
data modyfikacji – 15.09.2014 r.
data modyfikacji – 25.08.2014 r.
data modyfikacji – 18.08.2014 r.