Biuletyn Informacji Publicznej

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny
przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej ZDiK

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr korespondencji wpływającej do Tarnowskiego Organizatora Komunalnego
Rejestr dostępny jest w sekretariacie TOK – ul. Bernardyńska 24, pokój nr 201 (z zachowaniem ogólnych zasad wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych).

Rejestr umów
Rejestr dostępny jest w sekretariacie TOK – ul. Bernardyńska 24, pokój nr 201 (z zachowaniem ogólnych zasad wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych).

Rejestr zarządzeń Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego
Rejestr dostępny jest w sekretariacie TOK – ul. Bernardyńska 24, pokój nr 201.

Rejestr zamówień publicznych
Rejestr dostępny jest w siedzibie TOK – ul. Bernardyńska 24, pokój nr 202.

Ewidencja biletów wolnej jazdy
Ewidencja dostępna jest w sekretariacie TOK – ul. Bernardyńska 24, pokój nr 201 (z zachowaniem ogólnych zasad wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych).

Ewidencja legitymacji dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych
Ewidencja dostępna jest w sekretariacie TOK – ul. Bernardyńska 24, pokój nr 201 (z zachowaniem ogólnych zasad wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych).

 


 

data modyfikacji – 19.08.2014 r.