Biuletyn Informacji Publicznej

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny
przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej ZDiK

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny

Nabór na wolne stanowiska pracy

Informacje powiązane:

» 1/2015 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: kasjer w komórce finansowo – ksiegowej w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym – zakończony

» 2/2015 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Zastępca Głównego Księgowego w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym

» 3/2015 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Inspektor w komórce finansowo – ksiegowej Tarnowskiego Organizatora Komunalnego

» 1/2014 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: inspektor w komórce organizacji gospodarowania odpadami komunalnymi w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym – zakończony

» 2/2014 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: podinspektor w komórce organizacji publicznego transportu zbiorowego w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym – zakończony

» 3/2014 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: inspektor w komórce organizacji organizacji gospodarowania odpadami komunalnymi w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym – zakończony

» 4/2014 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: podinspektor w komórce finansowo – księgowej w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym – zakończony

» 5/2014 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: inspektor w komórce organizacji gospodarowania odpadami komunalnymi w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym – zakończony

» Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: inspektor w komórce organizacji gospodarowania odpadami komunalnymi Tarnowskiego Organizatora Komunalnego – zakończony

» Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: inspektor w komórce organizacji gospodarowania odpadami komunalnymi Tarnowskiego Organizatora Komunalnego – zakończony

» Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Główny Ksiegowy w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym – zakończony

» Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: informatyk w komórce administracyjnej w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym – zakończony

» Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: inspektor w komórce organizacji gospodarowania odpadami komunalnymi Tarnowskiego Organizatora Komunalnego – zakończony

» Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: podinspektor w komórce organizacji gospodarowania odpadami komunalnymi w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym – zakończony

» Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: podinspektor w komórce promocji, kontroli i sprawozdawczości Tarnowskiego Organizatora Komunalnego – zakończony

» Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: specjalista w komórce promocji, kontroli i sprawozdawczości Tarnowskiego Organizatora Komunalnego – zakończony

» Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Zastępca Dyrektora w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym – zakończony

 


 

data modyfikacji – 06.03.2015 r.
data modyfikacji – 24.09.2014 r.
data modyfikacji – 26.08.2014 r.