Biuletyn Informacji Publicznej

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny
przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej ZDiK

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny

Baza osób

Krzysztof Kluza – Dyrektor
Wiesław Kuldanek – Zastępca Dyrektora
Bartłomiej Bieniasz – Główny Specjalista / Komórka promocji, kontroli i sprawozdawczości systemu gospodarowania odpadami
Katarzyna Kalita – Inspektor / Stanowisko ds. kontroli i sprawozdawczości
Michał Szczakuła – Inspektor / Stanowisko ds. kontroli i sprawozdawczości
Anna Kupiec – Specjalista / Stanowisko ds.planowania i rozwoju systemu gospodarowania odpadami
Małgorzata Kawa – Kierownik komórki / Komórka organizacji gospodarowania odpadami komunalnymi
Alina Staroń – St. Inspektor / Stanowisko ds. weryfikacji deklaracji i opłat za odbiór odpadów
Małgorzata Badyńska – Inspektor / Stanowisko ds. weryfikacji deklaracji i opłat za odbiór odpadów
Jacek Tyksiński –  Inspektor / Stanowisko ds. rozliczeń
Krzysztof Tyrka – Podinspektor / Stanowisko ds. rozliczeń
Karolina Stalica – Inspektor / Stanowisko ds. obsługi mieszkańców
Mateusz Mróz – Pomoc administracyjna / Stanowisko ds. obsługi mieszkańców
Wiesław Kozioł – Główny specjalista / Komórka organizacji publicznego transportu zbiorowego
Anna Pokora – St. Specjalista ds. przewozów i infrastruktury
Paweł Boruch – Podinspektor / Stanowisko ds. obsługi przystanków
Anna Kwaśniewska – Główny Księgowy / Komórka finansowo – księgowa
Ewa Mitera – St. Inspektor ds. księgowości i analiz
Anna Zięba – St. Inspektor ds. gospodarki biletowej
Sabina Burza – Pomoc administracyjna / Stanowisko ds. ksiegowych
Katarzyna Pawłowska – Podinspektor / Stanowisko ds. windykacji
Anna Miś – Kasjer
Teresa Gondek – Kasjer
Renata Tadel – Kasjer
Irena Ślusarczyk – Pomoc administracyjna / Kasjer
Katarzyna Guzy – St. Inspektor / Komórka administracyjna
Sylwia Gruszka – Inspektor ds. administracyjno-kadrowych
Piotr Fido – Informatyk / Stanowisko ds. obsługi informatycznej
Monika Piwowarczyk – St. Inspektor / Komórka ds. rozwoju, środków pomocowych i zamówień publicznych
Dariusz Dobrzański – Inspektor ds. rozwoju i środków pomocowych

 


 

data modyfikacji – 28.10.2014 r.
data modyfikacji – 22.10.2014 r.
data modyfikacji – 20.10.2014 r.
data modyfikacji – 13.08.2014 r.
data modyfikacji – 12.08.2014 r.
data modyfikacji – 23.07.2014 r.
data modyfikacji – 22.07.2014 r.
data modyfikacji – 21.07.2014 r.
data modyfikacji – 17.07.2014 r.
data modyfikacji – 16.07.2014 r.
data modyfikacji – 15.07.2014 r.
data modyfikacji – 10.07.2014 r.