ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE

Aktualności

Remont ul. Piłsudskiego – zmiany w organizacji ruchu

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie, uprzejmie informuję, iż w dniu 20 kwietnia 2022 na ul. Piłsudskiego (na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Kopernika) Wykonawca robót dokona zmiany dotychczasowej organizacji ruchu, z racji rozpoczęcia remontu wskazanego odcinka

ul. Rejtana – tymczasowa zmiana organizacji ruchu

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie uprzejmie informuję, iż w dniu 23 września 2021r. o godzinie 22:00 wprowadzona zostanie tymczasowa zmiana organizacji ruchu na jednokierunkowej ulicy Rejtana polegająca na odwróceniu dotychczasowego kierunku

Informacja do publicznej wiadomości

Wojewoda Małopolski informuje, że 2 września 2021 r. wydał decyzję Nr 19/2021 znak: WI-VI.7820.1.19.2021.EF o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: „ Rozbudowa ulicy Lwowskiej od km 1+555.99 do km 2+803.77