Biuletyn Informacji Publicznej

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny
przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej ZDiK

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny

TOK - 271/6/2015

2015-04-17

Tarnowski Organizator Komunalny z siedzibą: ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów, tel.: 14 6883100, 14 6883101, faks: 14 6883115, e-mail: tok@tok.tarnow.pl, www.tok.tarnow.pl, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej równowartość kwoty 207 000 euro na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego na liniach komunikacji miejskiej nr 0, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 24, 30, 31, 33, 41, 44, 46, 48, 206, 208, 210, 213, 222, 224, 225, 227, 229, 239 oraz N w Tarnowie.

Pełna treść ogłoszenia dostępna w załączonym pliku w formacie pdf.

Ogłoszenie o zamówieniu – data zamieszczenia 17.04.2015 r.

SIWZ (pdf) – data zamieszczenia 22.04.2015 r.

SIWZ (doc) – data zamieszczenia 22.04.2015 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ (WinRAR) – data zamieszczenia 22.04.2015 r.

Załącznik nr 1 do umowy, część 1 (pdf) – data zamieszczenia 22.04.2015 r.

Załącznik nr 1 do umowy, część 2 (pdf) – data zamieszczenia 22.04.2015 r.

Załącznik nr 1 do umowy (xls) – data zamieszczenia 22.04.2015 r.

Tarnowski Organizator Komunalny działajac jako zamawiajacy w postępowaniu o wartości przekraczającej równowartość kwoty 207 000 euro na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego na liniach komunikacji miejskiej nr 0, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 24, 30, 31, 33, 41, 44, 46, 48, 206, 208, 210, 213, 222, 224, 225, 227, 229, 239 oraz N w Tarnowie, informuje wszystkich zainteresowanych wykonawców, iż w dniu 30.04.2015 r. wpłynęło odwołanie wobec treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu w ww. postępowaniu.

Zamawiajacy, działając zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje wykonawcom kopię odwołania, jednocześnie wzywając do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Odwołanie wobec treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu (pdf) – data zamieszczenia 30.04.2015 r.