Biuletyn Informacji Publicznej

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny
przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej ZDiK

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny

TOK - 271/6/2014

Tarnowski Organizator Komunalny z siedzibą: ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów, tel.: 14 6888630, 14 6888631, faks: 14 6883115, e-mail: tok@tok.tarnow.pl, www.tok.tarnow.pl, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej równowartość kwoty 207 000 euro na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy MIasta Tarnowa.

Pełna treść ogłoszenia dostępna w załączonym pliku w formacie pdf.

Ogłoszenie o zamówieniu – data zamieszczenia 24.03.2014 r.

Tarnowski Organizator Komunalny działając jako zamawiający w postępowaniu o wartości przekraczającej równowartość kwoty 207 000 euro na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy MIasta Tarnowa informuje wszystkich zainteresowanych wykonawców, iż w dniu 07.04.2014 r. wpłyneła kopia odwołania od czynności zamawiającego w ww. postępowaniu.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje wykonawcom kopię odwołania, jednocześnie wzywając do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Odwołanie od czynności zamawiającego w postępowaniu nr TOK – 271/6/2014 (data zamieszczenia 08.04.2014 r.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (TOK – 271/6/2014) – data zamieszczenia 19.05.2014 r.