Biuletyn Informacji Publicznej

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny
przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej ZDiK

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny

TOK - 271/5/2015

2015-03-17

Tarnowski Organizator Komunalny z siedzibą: ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów, tel.: 14 6883100, 14 6883101, faks: 14 6883115, e-mail: tok@tok.tarnow.pl, www.tok.tarnow.pl, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej równowartość kwoty 207 000 euro na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy MIasta Tarnowa.

W związku z Uchwałą nr VII/60/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej pod nazwą Tarnowski Organizator Komunalny, nadania jej statutu oraz upoważnienia Dyrektora jednostki budżetowej do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej oraz Zarządzenia nr 96/2015 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tarnowa – zadania związane m. in. z gospodarowaniem odpadami komunalnymi realizowane dotychczas przez Tarnowski Organizator Komunalny, od dnia 1 maja 2015 r. realizuje Urząd Miasta Tarnowa – Wydział Infrastruktury Miejskiej.

W związku z powyższym cała dokumentacja dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Tarnowa (TOK – 271/5/2015) wraz ze złożonymi ofertami została przekazana do ww. Wydziału Urzędu Miasta Tarnowa, ul. Mickiewicza 6, 33-100 Tarnów, tel. 14 6882869.

Uchwała nr VII/60/2015 Rady MNiejskiej w Tarnowie – data zamieszczenia 12.05.2015 r.

Zarządzenie nr 96/2015 Prezydenta Miasta Tarnowa – data zamieszczenia 12.05.2015 r.

Pełna treść ogłoszenia dostępna w załączonym pliku w formacie pdf.

Ogłoszenie o zamówieniu – data zamieszczenia 17.03.2015 r.

Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia – data zamieszczenia 01.04.2015 r.