Biuletyn Informacji Publicznej

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny
przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej ZDiK

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny

TOK - 271/4/2013

Tarnowski Organizator Komunalny z siedzibą: ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów, tel/fax: 14 6888630, 14 6888631, e-mail: tok@tok.tarnow.pl, www.tok.tarnow.pl, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej równowartość kwoty 200 000 euro na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Miasta Tarnowa.

Pełna treść ogłoszenia dostępna w załączonym pliku w formacie pdf.

Ogłoszenie o zamówieniu

Tarnowski Organizator Komunalny działając jako Zamawiajacy w postępowaniu o wartości przekraczającej równowartość kwoty 200 000 euro na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Miasta Tarnowa informuje wszystkich zainteresowanych Wykonawców, iż w dniu 10.05.2013 r. wpłynęła kopia odwołania (data na odwołaniu 09.05.2013 r.) od czynności Zamawiającego w ww. postępowaniu.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje Wykonawcom kopię odwołania, jednocześnie wzywając do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Odwołanie od czynności Zamawiającego w postępowaniu nr TOK – 271/4/2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (TOK – 271/4/2013) – data zamieszczenia 11.06.2013 r.