Biuletyn Informacji Publicznej

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny
przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej ZDiK

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny

TOK - 271/11/2013

Tarnowski Organizator Komunalny z siedzibą: ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów, tel/fax: 14 6888630, 14 6888631, e-mail: tok@tok.tarnow.pl, www.tok.tarnow.pl, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości przekraczającej równowartość kwoty 200 000 euro na świadczenie usług w zakresie wykonania opracowań z dziedziny gospodarki odpadami w ramach Projektu: „Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego”.

Pełna treść ogłoszenia dostępna w załączonym pliku w formacie pdf.

Ogłoszenie o zamówieniu – data zamieszczenia 13.09.2013 r.

UWAGA! Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu – na podstawie art. 12 a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  zamawiający  informuje o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu w związku ze zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegóły zmiany znajdują się w ogłoszeniu (data zamieszczenia – 27.09.2013 r.).oraz w formularzu: Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 27.09.2013 r.

UWAGA! Ponadto na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 25 października 2013 r. do godz. 900. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 października 2013 r. o godz. 905 (data zamieszczenia – 27.09.2013 r.).

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (TOK – 271/11/2013) – data zamieszczenia 05.11.2013 r.