Biuletyn Informacji Publicznej

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny
przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej ZDiK

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny

Zarządzenia Dyrektora ZKM - rok 2012

Zarządzenie nr 1 w sprawie wprowadzenia instrukcji określających zasady i tryb postępowania z dokumentacją

    Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1 Instrukcja kancelaryjna ZKM w Tarnowie

    Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1 Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt ZKM w Tarnowie

Zarządzenie nr 2 zmieniające Zarządzenie z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie

Zarządzenie nr 3 w sprawie powołania Komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego na linii komunikacji miejskiej nr 12 w Tarnowie

Zarządzenie nr 4 w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Tarnowie

Zarządzenie nr 5 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Tarnowie oceny stanu technicznego wiaty autobusowej oraz jej przydatności do dalszego użytkowania

Zarządzenie nr 6 w sprawie powołania Komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego na 19 liniach komunikacji miejskiej w Tarnowie

Zarządzenie nr 7 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Tarnowie oceny stanu technicznego wiaty autobusowej oraz jej przydatności do dalszego użytkowania

Zarządzenie nr 8 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Tarnowie na dzień poprzedzajacy postawienie w stan likwidacji zakładu tj. 30.11.2012 r. oraz na dzień zakończenia likwidacji tj. 31.12.2012 r.

Zarządzenie nr 9 w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Tarnowie

Zarządzenie nr 10 w sprawie wszczęcia procedury naboru w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Tarnowie na stanowisko podinspektora w komórce administracyjno-kadrowej Tarnowskiego Organizatora Komunalnego