Biuletyn Informacji Publicznej

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny
przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej ZDiK

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny

Zarządzenia Dyrektora ZKM - rok 2011

Zarządzenie nr 1 w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Zarządzie Kounikacji Miejskiej w Tarnowie

Zarządzenie nr 2 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie

Zarządzenie nr 3 w sprawie powołania Komisji przetargowej

Zarządzenie nr 4 w sprawie Kodeksu etyki pracowników Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie

Zarządzenie nr 5 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 2011 roku

Zarządzenie nr 6 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej

Zarządzenie nr 7 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie

Zarządzenie nr 8 w sprawie wprowadzenia Jednolitego rzeczowego wykazu akt