Biuletyn Informacji Publicznej

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny
przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej ZDiK

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny

Zarządzenia Dyrektora ZKM - rok 2009

Zarządzenie nr 1 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania w ZKM w Tarnowie służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tą służbę

Zarządzenie nr 2 w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Tarnowie

Zarządzenie nr 3 zmieniające Zarządzenie z dnia 4 maja 2006 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZKM w Tarnowie

Zarządzenie nr 4 w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie

Zarządzenie nr 5 w sprawie okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w ZKM w Tarnowie

Zarządzenie nr 6 w sprawie wyznaczenia osób do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynnosci w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników

Zarządzenie nr 7 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników ZKM w Tarnowie

Zarządzenie nr 8 w sprawie regulaminu komisji przetargowej

Zarządzenie nr 9 w sprawie powołania członków komisji przetargowej

Zarządzenie nr 10 w sprawie powołania dodatkowych członków komisji przetargowej

Zarządzenie nr 11 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 2009 roku.