Biuletyn Informacji Publicznej

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny
przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej ZDiK

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny

Zarządzenia Dyrektora ZKM - rok 2008

Zarządzenie nr 1 w sprawie powołania członków komisji przetargowej

Zarządzenie nr 2 w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2008 r. dniem wolnym dla pracowników ZKM w Tarnowie

Zarządzenie nr 3 w sprawie sporządzania tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego

Zarządzenie nr 4 w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 000 euro

Zarządzenie nr 5 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w magazynie i kasie ZKM w Tarnowie

Zarządzenie nr 6 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w magazynie i kasie ZKM w Tarnowie

Zarządzenie nr 7 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników ZKM w Tarnowie

Zarządzenie nr 8 w sprawie sporządzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego

Zarządzenie nr 9 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego ZKM w Tarnowie

Zarządzenie nr 10 w sprawie powołania członków komisji przetargowej

Zarządzenie nr 11 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 2008 roku

Zarządzenie nr 12 w sprawie powołania członków komisji przetargowej