Biuletyn Informacji Publicznej

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny
przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej ZDiK

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny

Zarządzenia Dyrektora ZKM - rok 2007

Zarządzenie nr 1 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2006

Zarządzenie nr 2 zmieniające Zarządzenie w sprawie Regulaminu ZFŚS ZKM w Tarnowie

Zarządzenie nr 3
 w sprawie powołania członków komisji przetargowej

Zarządzenie nr 4
 w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w ZKM w Tarnowie

Zarządzenie nr 5
 w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko kasjera kasy biletowej w ZKM w Tarnowie

Zarządzenie nr 6
 zmieniające Zarządzenie w sprawie Regulaminu ZFŚS ZKM w Tarnowie

Zarządzenie nr 7
w sprawie powołania członków komisji przetargowej

Zarządzenie nr 8
 w sprawie powołania członków komisji przetargowej

Zarządzenie nr 9
 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w kasie biletowej nr 1

Zarządzenie nr 10
 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w magazynie i kasie ZKM w Tarnowie

Zarządzenie nr 11
 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w magazynie i kasie ZKM w Tarnowie

Zarządzenie nr 12
w sprawie zmiany w składzie komisji przetargowej

Zarządzenie nr 13 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 2007 roku

Zarządzenie nr 14
 w sprawie regulaminu komisji przetargowej

Zarządzenie nr 15
 zmieniające Zarządzenie w sprawie dokumentacji opisujacej przyjęte zasady rachunkowości w ZKM w Tarnowie

Zarządzenie nr 16
w sprawie korzystania z samochodu służbowego ZKM w Tarnowie