Biuletyn Informacji Publicznej

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny
przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej ZDiK

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny

Zarządzenia Dyrektora ZKM - rok 2006

Zarządzenie nr 1 w sprawie prowadzenia sprzedaży biletów komunikacji miejskiej

Zarządzenie nr 2 w sprawie korzystania z samochodu służbowego ZKM w Tarnowie

Zarządzenie nr 4 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania ZKM w Tarnowie

Zarządzenie nr 5
 w sprawie utworzenia funduszu nagród

Zarządzenie nr 6
 w sprawie zmiany w składzie komisji przetargowej

Zarządzenie nr 7
w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZKM w Tarnowie

Zarządzenie nr 8
 w sprawie sporządzenia tabeli miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego

Zarządzenie nr 9
 w sprawie powołania członków komisji przetargowej

Zarządzenie nr 10
 w sprawie powołania członków komisji przetargowej

Zarządzenie nr 11
 w sprawie inwentaryzacji rocznej 2006 roku

Zarządzenie nr 12
w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości w ZKM w Tarnowie

Zarządzenie nr 13 w sprawie powołania członków komisji przetargowej

Zarządzenie nr 14
w sprawie upoważnienia pracowników ZKM w Tarnowie do dokonywania wstępnej kontroli celowości wydatków publicznych