Biuletyn Informacji Publicznej

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny
przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej ZDiK

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny

Zarządzenia Dyrektora ZKM - rok 2005

Zarządzenie nr 1 w sprawie powołania członków komisji przetargowej

Zarządzenie nr 2 w sprawie używania programów komputerowych w ZKM

Zarządzenie nr 3 w sprawie zmiany regulaminu pracy ZKM w Tarnowie

Zarządzenie nr 4 w sprawie regulaminu komisji przetargowej

Zarządzenie nr 5
 w sprawie powołania członków komisji przetargowej

Zarządzenie nr 6
 w sprawie zmiany w składzie komisji przetargowej

Zarządzenie nr 7
w sprawie inwentaryzacji rocznej roku 2005

Zarządzenie nr 8
 w sprawie zmianu regulaminu wynagradzania ZKM w Tarnowie

Zarządzenie nr 9
 w sprawie powołania członków komisji przetargowej