Biuletyn Informacji Publicznej

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny
przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej ZDiK

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny

Zarządzenia Dyrektora ZKM - rok 2004

Zarządzenie nr 1 w sprawie powołania członków komisji przetargowej

Zarządzenie nr 2 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym ZKM w Tarnowie

Zarządzenie nr 3 w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont w ZKM w Tarnowie

Zarządzenie nr 4 w sprawie powołania członków komisji przetargowej

Zarządzenie nr 5
 w sprawie korzystania z samochodu służbowego

Zarządzenie nr 6
 w sprawie powołania członków komisji przetargowej

Zarządzenie nr 7
w sprawie zmiany regulaminu pracy ZKM w Tarnowie

Zarządzenie nr 8
 w sprawie inwentaryzacji rocznej

Zarządzenie nr 9
 w sprawie powołania członków komisji przetargowej

Zarządzenie nr 10
 w sprawie zmiany regulaminu pracy ZKM w Tarnowie

Zarządzenie nr 11
 w sprawie powołania członków komisji przetargowej

Zarządzenie nr 12
w sprawie powołania członków komisji przetargowej

Zarządzenie nr 13 w sprawie używania programów komputerowych w ZKM