Biuletyn Informacji Publicznej

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny
przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej ZDiK

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny

Zarządzenia Dyrektora ZKM - rok 2002

Zarządzenie nr 1 w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 2 w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 3 w sprawie powołania członków komisji przetargowej

Zarządzenie nr 4
 w sprawie regulaminu dokonywania zamówień publicznych przez ZKM w Tarnowie

Zarządzenie nr 5
 w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont w ZKM w Tarnowie

Zarządzenie nr 6
 w sprawie zakładowej instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych

Zarządzenie nr 7
w sprawie wprowadzenia procedury kontroli wewnętrznej w ZKM w Tarnowie

Zarządzenie nr 8
 w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 9
 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej

Zarządzenie nr 10
 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej

Zarządzenie nr 11
 w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 12
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 13
 w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 14
w sprawie inwentaryzacji rocznej

Zarządzenie nr 15 w sprawie powołania komisji przetargowej