Biuletyn Informacji Publicznej

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny
przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej ZDiK

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny

Zarządzenia Dyrektora TOK - rok 2014

Zarządzenie nr 1 – w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym oceny stopnia uszkodzenia wiaty autobusowej oraz przedstawienia propozycji dalszego jej zagospodarowania

Zarządzenie nr 2 – w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko inspektora  w komórce organizacji gospodarowania odpadami komunalnymi w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym

Zarządzenie nr 3 – w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Tarnowskiego Organizatora Komunalnego w 2014 roku

Zarządzenie nr 4 – w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym 

Zarządzenie nr 5 – w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowych w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym

Zarządzenie nr 6 – w sprawie powołania Komisji przetargowej

Zarządzenie nr 7 – w sprawie ustalenia zasad korzystania z samochodów służbowych Tarnowskiego Organizatora Komunalnego

Zarządzenie nr 8 – w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Tarnowskiego Organizatora Komunalnego

Zarządzenie nr 9 – w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko podinspektora w komórce organizacji publicznego transportu zbiorowego w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym

Zarządzenie nr 10 – zmieniające Zarządzenie nr 16/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Tarnowskiego Organizatora Komunalnego

Zarządzenie nr 11 – zmieniajace Zarządzenie nr 6/2014 z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej

Zarządzenie nr 12 – w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko inspektora w komórce organizacji gospodarowania odpadami komunalnymi w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym

Zarządzenia nr 13 – w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny stanu technicznego wiaty autobusowej oraz przedstawienia jej przydatności do dalszego użytkowania

Zarządzenie nr 14 –  sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym

Zarządzenie nr 15 – w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko podinspektora w komórce finansowo – ksiegowej w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym

Zarządzenie nr 16 – w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny stanu technicznego wiat autobusowych oraz przedstawienia ich przydatności do dalszego użytkowania

Zarządzenie nr 17 – w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego słuzbę przygotowawczą w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym

Zarządzenie nr 18 – w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko inspektora w komórce organizacji gospodarowania odpadami komunalnymi w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym

Zarządzenie nr 19 – w sprawie zasad i trybu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zarządzenie nr 20 – w sprawie określenia kryteriów przyznawania pracownikom Tarnowskiego Organizatora Komunalnego bonów towarowych z funduszu świadczeń socjalnych i ich wartości

Zarządzenie nr 21 – w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym

Zarządzenie nr 22 – w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym

Zarządzenie nr 23 – w sprawie wprowadzenia Instrukcji kontroli i ewidencji druków ścisłego zarachowania w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym

Zarządzenie nr 24 – w sprawie wprowadzenia Instrukcji magazynowej w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym

Zarządzenie nr 25 – w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym

Zarządzenie nr 26 – w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji mienia

Zarządzenie nr 27 – w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego słubę przygotowawczą w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym

Zarządzenie nr 28 – w sprawie ustalenia zasad korzystania z samochodów służbowych Tarnowskiego Organizatora Komunalnego