Biuletyn Informacji Publicznej

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny
przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej ZDiK

Tarnowski Organizator Komunalny

Tarnowski Organizator Komunalny

Zarządzenia Dyrektora TOK - rok 2013

Zarządzenie nr 1 – w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Tarnowskiego Organizatora Komunalnego

Zarządzenie nr 2 – w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Tarnowskiego Organizatora Komunalnego

Zarządzenie nr 3 – w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Tarnowskiego Organizatora Komunalnego

Zarządzenie nr 4 – w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym

Zarządzenie nr 5 – w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko specjalisty w komórce promocji, kontroli i sprawozdawczości Tarnowskiego Organizatora Komunalnego

Zarządzenie nr 6 – w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko inspektora w komórce organizacji gospodarowania odpadami komunalnymi Tarnowskiego Organizatora Komunalnego

Zarządzenie nr 7 – w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko inspektora w komórce organizacji gospodarowania odpadami komunalnymi Tarnowskiego Organizatora Komunalnego

Zarządzenie nr 8 – w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę

Zarządzenie nr 9 – w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko inspektora w komórce organizacji gospodarowania odpadami komunalnymi Tarnowskiego Organizatora Komunalnego

Zarządzenie nr 10 – w sprawie określenia zasad wykonywania w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym ochrony danych osobowych

Zarządzenie nr 11 – w sprawie powołania Komsji do wyceny wiat przystankowych użytkowanych przez Tarnowskiego Organizatora Komunalnego dla lokalnego transportu zbiorowego

Zarządzenie nr 12 – w sprawie powołania Komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Miasta Tarnowa

Zarządzenie nr 13 – w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych

Zarządzenie nr 14 – w sprawie Kodeksu etyki pracowników Tarnowskiego Organizatora Komunalnego

Zarządzenie nr 15 – w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym oceny stanu technicznego wiaty autobusowej oraz jej przydatności do dalszego uzytkowania

Zarządzenie nr 16 – w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Tarnowskiego Organizatora Komunalnego

Zarządzenie nr 17 – w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym

Zarządzenie nr 18 – w sprawie powołania w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym Zespołu Zarządzającego Realizacją Projektu pn. “Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego”

Zarządzenie nr 19 – w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Tarnowskiego Organizatora Komunalnego

Zarządzenie nr 20 – w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym

Zarządzenie nr 21 – zmieniające Zarządzenie nr 18/2013 w sprawie powołania w TOK Zespołu Zarządzającego Realizacją Projektu pn. “Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego”

Zarządzenie nr 22 – w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym

Zarządzenie nr 23 – w sprawie powołania Komisji przetargowej

Zarządzenie nr 24 – w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko podinspektora w komórce promocji, kontroli i sprawozdawczości Tarnowskiego Organizatora Komunalnego 

Zarządzenie nr 25 – w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Tarnowskiego Organizatora Komunalnego

Zarządzenie nr 26 – w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Tarnowskiego Organizatora Komunalnego

Zarządzenie nr 27 – w sprawie okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym

Zarządzenie nr 28 – w sprawie powołania Komisji przetargowej

Zarządzenie nr 29 – w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko podinspektora w komórce organizacji gospodarowania odpadami komunalnymi w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym

Zarządzenie nr 30 – w sprawie powołania biegłych w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na swiadczenie usług w zakresie wykonania opracowań z dziedziny gospodarki odpadami w ramach Projektu “Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego”

Zarządzenie nr 31 – w sprawie określenia kryteriów przyznawania pracownikom Tarnowskeigo Organizatora Komunalnego bonów towarowych z funduszu świadczeń socjalnych i ich wysokosci

Zarządzenie nr 32 – w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym

Zarządzenie nr 33 – w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji mienia

Zarządzenie nr 34 – w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko informatyka w komórce administracyjnej w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym

Zarzadzenie nr 35 – w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości w Tarnowskim Organizatorze Komunalnym