ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE

Wiosenne porządkowanie ścieżek rowerowych w Tarnowie

Podopieczni tarnowskiego Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy porządkują ścieżki rowerowe w mieście. Współpracując z Zarządem Dróg i Komunikacji w Tarnowie, realizują działania pod nazwą „Rowerowe ABC: A – aktywność, B – bezpieczeństwo, C – czystość.

Zaczęli 24 marca na alei Piaskowej. Pozbierali śmieci, usunęli gałęzie i stare liście a także inne pozimowe pozostałości. Zapowiadają, że kolejne odcinki ścieżek będą sprzątali systematycznie.

– Bardzo się cieszymy z tej inicjatywy – mówi Artur Michałek, dyr. ZDiK. – Przekazaliśmy młodzieży worki na śmieci, a następnie odebraliśmy je, wypełnione, po zakończeniu porządkowania. Chętnie będziemy kontynuowali współpracę.

Komenda Główna OHP co roku organizuje ogólnopolską akcję „Aktywność dobry wybór”, której celem jest mobilizacja podopiecznych wszystkich hufców do dodatkowych działań. Tarnowskie tegoroczne przedsięwzięcie koncentruje się poprawie bezpieczeństwa rowerzystów, estetyki otoczenia i kształtowaniu ekologicznej świadomości uczestników akcji.