ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE

ul. Rejtana – tymczasowa zmiana organizacji ruchu

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie uprzejmie informuję, iż w dniu 23 września 2021r. o godzinie 22:00 wprowadzona zostanie tymczasowa zmiana organizacji ruchu na jednokierunkowej ulicy Rejtana polegająca na odwróceniu dotychczasowego kierunku jazdy, po wdrożeniu zmian przejazd będzie możliwy na relacji północ – południe od ulicy Słowackiego do Alei Solidarności – przedmiotowa zmiana wynika z robót drogowych prowadzonych na ulicy Nowy Świat.

Kierujących pojazdami poruszającymi się ulicami Rejtana, Słowackiego, PCK oraz Aleją Solidarności prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz zwracanie uwagi oznakowanie pionowe.