Telefony interwencyjne

Zimowe utrzymanie ulic

Straż Miejska w Tarnowie – bezpłatny numer alarmowy

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – dyżur całodobowy

Zarząd Dróg i Komunikacji – w dni robocze 7:30 – 15:30

Ubytki i uszkodzenia dróg – w dni robocze 7:30 – 15:30