ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE

Rozbudowa ulicy Szkotnik i Sikorskiego – tymczasowa zmiana organizacji ruchu

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie uprzejmie informuję, iż dnia 17 stycznia 2023 roku planowana jest zmiana organizacji ruchu związana z robotami w pasie drogowym ulicy Szkotnik na odcinku od ulicy Szujskiego do ulicy Mościckiego w ramach planowanej przebudowy drogi.

Zatwierdzona organizacja ruchu na obecny etap robót zakłada zajęcie wschodniego pasa ruchu na krótkim odcinku ul. Szkotnik, co wymusza wprowadzenie ruchu wahadłowego kierowanego ręcznie przez pracowników Wykonawcy. Realizacja prac będzie miała charakter postępujący, w ramach których przewidziano m.in. wycinkę drzew kolidujących z zakresem inwestycji.

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz zwracanie uwagi na wprowadzone oznakowanie tymczasowe.