ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE

Remont tarczy skrzyżowania ul. Krasińskiego – Szujskiego – Klikowska – Al. Solidarności

W dniu 7 marca 2022 r. rozpoczyna się kolejna faza remontu ulicy Krasińskiego. Według zatwierdzonej organizacji ruchu prace będą podzielone na 4 etapy. W trakcie tych prac, nie będzie możliwości wykonania manewru skrętu w lewo na skrzyżowaniu (z Al. Solidarności w Krasińskiego i z Szujskiego w Klikowską) – za wyjątkiem autobusów komunikacji miejskiej. Wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna oraz nie będzie możliwości skorzystania z przejścia dla pieszych przez ul. Szujskiego. Podczas wykonywania prac po stronie północnej (etap 3, następnie etap 4) zamknięty dla ruchu będzie wlot ul. Klikowskiej (za wyjątkiem autobusów komunikacji miejskiej). Wykonawca deklaruje, że roboty wykona w czasie 5-6 tygodni.

Kolejnym etapem będzie remont nawierzchni ul. Krasińskiego, prowadzony przy połówkowym zamknięciu drogi i ograniczeniu możliwości parkowania.

Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na wprowadzone oznakowanie.