ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE

Informacje dla kierowców dotyczące organizacji ruchu w dniu Wszystkich Świętych.

W dniu Wszystkich Świętych, 1 listopada, w okolicach tarnowskich cmentarzy zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Ma ułatwić dotarcie do nekropolii i zaparkowanie samochodów w ich sąsiedztwie. Będzie obowiązywała w godz. 6.00 – 23.00.

Stary Cmentarz
Na ulicy Narutowicza oznakowanie i organizacja ruchu nie zmienią się. Natomiast ulica Tuchowska na odcinku od Narutowicza do Małeckiego będzie jednokierunkowa. Po prawej stronie (od Narutowicza) będzie można zaparkować samochód – ukośnie (z wyłączeniem miejsc, w których parkowanie zabronione jest znakami drogowymi).

Cmentarz w Krzyżu
Na ulicy Spokojnej – od parkingu przy MPEC do wlotu skrzyżowania z Nowodąbrowską (jezdnia południowa) – zostanie wyznaczony parking (parkowanie skośne). Będzie obowiązywał zakaz skrętu w lewo ze Spokojnej w Nowodąbrowską. Dojazd do Krzyskiej – od strony Nowodąbrowskiej i Błonie (północną jezdnią ul. Spokojnej) lub od strony al. Piaskowej (południową jezdnią ulicy Spokojnej).

Wyjazd – ulicą Krzyską do al. Matki Bożej Fatimskiej, Spokojną do Nowodąbrowskiej (tylko w prawo, w kierunku centrum) lub Spokojną w kierunku al. Piaskowej.

Na ulicy Krzyskiej – od Spokojnej do al. Matki Bożej Fatimskiej – wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu (z wyłączeniem miejskich autobusów, taksówek oraz mieszkańców budynków od nr 2 do nr 62; w tych wypadkach możliwy będzie również ruch w kierunku przeciwnym do ustalonego – od skrzyżowania z al. Matki Bożej Fatimskiej do pętli autobusowej przy cmentarzu).

Na Krzyskiej parkowanie będzie dopuszczone od końca zatoki autobusowej (przy południowym wlocie ulic Krzyska-Spokojna) do pętli autobusowej (parkowanie równolegle do krawężnika). Dalej, w kierunku centrum miasta, na ul. Krzyskiej obowiązywać będą zakazy zatrzymywania się.

Parkowanie pojazdów na parkingu przy cmentarzu będzie możliwe na wyznaczonych miejscach.

Cmentarz w Mościcach
Na ul. Czarna Droga, od Zbylitowskiej do Norwida, obowiązywał będzie jeden kierunek ruchu. Jeden kierunek ruchu zostanie również wprowadzony na ul. Zielnej (od skrzyżowania ul. Vetulani w kierunku cmentarza.

Główny dojazd do cmentarza – od ulicy Czerwonej, przez Chemiczną i Zbylitowską, następnie ulicą Czarna Droga.

Powrót – ulicą Czarna Droga do: Norwida, Brzozowej, albo Krakowskiej.

Na Zacisznej (od skrzyżowania z Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Czarna Droga) zostanie wprowadzony zakaz ruchu (nie będzie dotyczył komunikacji miejskiej, taksówek i mieszkańców).

Parkowanie pojazdów –  na ul. Czarna Droga (z wyłączeniem miejsc, w których parkowanie zabronione jest znakami drogowymi).

Do dyspozycji kierowców pozostanie również parking przycmentarny.

Cmentarz w Klikowej
Dojazd będzie się odbywał od Klikowskiej przez ulicę ks. Bajdy i na jej przedłużeniu, biegnącym do parkingu przy cmentarzu (dwa kierunki ruchu – bez zmian). Na odcinku ulicy Zagumnie przebiegającym obok cmentarza parafialnego, czyli od skrzyżowania z ulicą ks. Bajdy do ul. Klikowskiej obowiązywał będzie jeden kierunek ruchu.

Parkowanie pojazdów na parkingu przy cmentarzu.

Cmentarz przy ulicy Lwowskiej.
Dojazd do parkingu przy cmentarzu – ulicą Lwowską (od strony centrum miasta). Na drodze serwisowej, łączącej szpital z parkingiem park and ride (pomiędzy przystankiem autobusowym a parkingiem) zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu, będą też wyznaczone dodatkowe miejsca postojowe (z wyłączeniem miejsc, w których parkowanie zabronione jest znakami drogowymi).

Na jezdni obsługującej parking przycmentarny oraz na odcinku ul. Szarej (między parkingiem a skrzyżowaniem z Lwowską) zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu.

Parkowanie pojazdów – na parkingu przycmentarnym, parkingu park and ride oraz wzdłuż drogi serwisowej łączącej szpital z parkingiem.