ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE

Informacja o zmianie lokalizacji kasy biletowej ZDiK przy ul. Krakowskiej 42 od dnia 10 października 2022 r.

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie informuje, że ulega zmianie lokalizacja kasy biletowej. Od dnia 10 października 2022 r. kasa biletowa ZDiK zlokalizowana będzie przy ul. Krakowskiej 48 w Tarnowie przy węźle przesiadkowym Krakowska – Planty.

Kasa będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30-16.30.

Jednocześnie przypominamy, że kasa biletowa ZDiK przy ul. Brama Pilzneńska 3 jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00.