ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE

Informacja do publicznej wiadomości

Wojewoda Małopolski informuje, że 2 września 2021 r. wydał decyzję Nr 19/2021 znak: WI-VI.7820.1.19.2021.EF o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: „ Rozbudowa ulicy Lwowskiej od km 1+555.99 do km 2+803.77 w ciągu drogi krajowej nr 73 wraz z rozbudową ulicy Karpackiej w mieście Tarnowie, gmina m. Tarnów, powiat m. Tarnów, woj. Małopolskie”.