Telefony interwencyjne

Ubytki i uszkodzenia dróg – w dni robocze 7:30 – 15:30

14 688 31 32
14 688 31 49
14 688 31 29

Straż Miejska w Tarnowie – bezpłatny numer alarmowy

986

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – dyżur całodobowy

+48 734 156 432

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

14 625 82 09

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. – dyżur całodobowy

+48 502 146 386

Zarząd Dróg i Komunikacji – w dni robocze 7:30 – 15:30

14 688 31 00