ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE

Zmiana organizacji ruchu na ulicach Jana Pawła II i Elektrycznej

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie uprzejmie informuje kierowców, iż na Alei Jana Pawła II oraz Elektrycznej w rejonie przejść dla pieszych zmieniona została organizacja ruchu drogowego, której zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu niechronionych uczestników ruchu drogowego. W ramach zadania przed przejściami dla pieszych na wymienionych ulicach zamontowane zostały urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci słupków uchylnych, które powodują optyczne zawężenie przekroju jezdni oraz konieczność redukcji prędkości przez kierowców.