ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE

Remont ul. Piłsudskiego – zmiany w organizacji ruchu

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie, uprzejmie informuję, iż w dniu 20 kwietnia 2022 na ul. Piłsudskiego (na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Kopernika) Wykonawca robót dokona zmiany dotychczasowej organizacji ruchu, z racji rozpoczęcia remontu wskazanego odcinka drogi. Prace drogowe będą realizowane metodą połówkową, co pozwoli na ciągłe utrzymanie ruchu pojazdów w jednym kierunku tak jak miało to miejsce do tej pory, natomiast wyłączone z użytkowania zostaną miejsca postojowe. Opracowana czasowa organizacja ruchu nie przewiduję całkowitego wyłączenia remontowanego odcinka z ruchu.

Planowany termin ukończenia remontu zgodnie z obowiązującą umową przewidywany jest na grudzień 2022 roku.

Kierowców korzystających z ulicy Piłsudskiego objętej remontem prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie prowadzonych prac drogowych oraz stosowanie się do wprowadzonego oznakowania.