Inwestycje z dofinansowań

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Tytuł projektu: "Remont drogi powiatowej nr 1356K (ul. Krakowska) od km 1+491,70 do km 1+931,73"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Wartość dofinansowania: 1 892 899,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 3 271 056,25 zł

Remont obejmował wykonanie nowej nawierzchni jezdni drogi wraz z podbudową oraz ciągów pieszych i pieszo-rowerowych wzdłuż drogi z kostki brukowej. Wymianie poddane zostały również krawężniki i wpusty uliczne, a także odwodnienie drogi.

Tytuł projektu: "Remont drogi gminnej nr 200878K odcinek I w km od 0+000 do km 0+572 i odcinek II w km od 0+595 do km 0+625 (ul. Krasińskiego) w Tarnowie, Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 1 343 762,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 832 121,74 zł

Inwestycja położona w centralnej części miasta Tarnowa, pomiędzy ulicami Szujskiego i Krakowskiej. Prace będą polegały na remoncie istniejącej - zniszczonej nawierzchni drogi wraz z podbudową oraz ciągów pieszych wzdłuż drogi.

Tytuł projektu: "Remont drogi gminnej nr 200974K odcinek I w km od 0+006,00 do km 0+234,65 i odcinek II w km od 0+278,40 do km 0+750,10 (ul. Nowy Świat) w Tarnowie, Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 1 387 384,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 898 640,14 zł

Inwestycja polega na remoncie istniejącej - zniszczonej nawierzchni drogi wraz z podbudową oraz ciągów pieszych wzdłuż drogi. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu zarówno kierowców jak i pieszych. Długość remontowanego odcinka drogi to ok 750 m.

Tytuł projektu: "Budowa drogi gminnej 201099K w km od 0+002,80 do km 0+620,60 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1352K w km 0+906,05) w miejscowości Tarnów (ul. Pasterska w Tarnowie), Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 3 077 832,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 6 155 664,95 zł

Głównym zadaniem inwestycji jest poprawne skomunikowanie terenu oraz poprawa bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogowego. Inwestycja obejmuje rozbudowę jezdni, budowę ciągów rowerowych, pieszych, budowę zatok autobusowych, poprawę geometrii drogi, przebudowę zjazdów indywidualnych publicznych, przebudowę i rozbudowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu oraz budowę oświetlenia ulicznego.

Inwestycja ul. Pasterska

Tytuł projektu: "Remont drogi powiatowej nr 1363K od km 1+018,60 do km 1+358,60 (ul. Romanowicza w Tarnowie)"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 415 724,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 721 053,97 zł

Remont obejmował wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni z betonu asfaltowego na odc. ok. 340 mb pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Kasprowicza i ul. Jastruna wraz remontem chodnika i zatoki postojowej po południowej stronie. Nawierzchnia chodnika po stronie północnej została przebrukowana.

Tytuł projektu: "Rozbudowa drogi gminnej 201077K ul. Równoległej w Tarnowie w km od 0+000,00 do 0+546,82 (sięgacz 1 w km od 0+000,00 do 0+069; sięgacz 2 w km od 0+000,00 do 0+090; skrzyżowanie z drogą gminną nr 200742K ul. Daleka w km 0+535,32), Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Wartość dofinansowania: 1 783 070,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 4 039 583,65 zł

Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi wraz z budową ciągu pieszego; przebudowę zjazdów indywidulanych i publicznych oraz dojść do posesji; budowę kanalizacji deszczowej; przebudowę kanalizacji sanitarnej; przebudowę i zabezpieczenie sieci wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej; budowę, przebudowę i rozbiórkę oświetlenia ulicznego oraz budowę kanału technologicznego.

Tytuł projektu: "Remont drogi gminnej nr 201115K (ul. Sportowa) od km 0+014 - 0+582 w Tarnowie, Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Wartość dofinansowania: 700 136,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 4 247 654,40 zł

Zakres zadania obejmował remont jezdni, zjazdów i chodników; przebudowę i zabezpieczenie sieci wodociągowej i gazowej, zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, wyposażenie drogi w kanał technologiczny, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych do koryta Starego Wątoku.

Tytuł projektu: "Przebudowa drogi gminnej nr 201149K (ul. Śliwkowa) na odc. I 0+000,00 - 0+242,42 km; odc. II 0+000,00 - 0+079,70 km; odc. III 0+000,00  - 0+075,51 km w Tarnowie, Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Wartość dofinansowania: 348 470,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 744 581,47 zł

Zakres zadania obejmował przebudowę 3 odcinków ul. Śliwkowej; przebudowę zjazdów indywidulanych oraz skrzyżowań; rozbiórkę ogrodzenia; budowę kanalizacji deszczowej; przebudowę wodociągu, sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej.

Tytuł projektu: "Remont drogi gminnej nr 201186K od km 0+122,00 do km 0+318,00 (ul. Warsztatowa w Tarnowie), Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 357 879,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 598 630,55 zł

Remont obejmował wykonanie nowej asfaltowej nawierzchni jezdni wraz z wymianą podbudowy na odc. ok. 200 mb pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Krakowską i ul. Sportową oraz remont chodników i zjazdów.

Tytuł projektu: "Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 3+554 do 3+584 (w tym przejście dla pieszych w km 3+569 ul. Krakowska) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 24 739,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 49 115,21 zł

Zadanie obejmuje: przeprowadzenie prac mających na celu przygotowanie terenu pod instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego wraz z budową sieci, malowanie przejścia i oznakowanie.


Tytuł projektu: "Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+177 do 1+237 (w tym przejście dla pieszych w km 1+207 ul. Orkana) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 33 223,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 55 721,88 zł

Zadanie obejmuje: przeprowadzenie prac mających na celu przygotowanie terenu pod instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego wraz z budową sieci, malowanie przejścia i oznakowanie.


Tytuł projektu: "Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+311 do 1+341 (w tym przejście dla pieszych w km 1+326 ul. Orkana ) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 34 862,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 58 754,50 zł

Zadanie obejmuje: przeprowadzenie prac mających na celu przygotowanie terenu pod instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego wraz z budową sieci, malowanie przejścia i oznakowanie.


Tytuł projektu: "Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+590 do km 0+630 (w tym przejście dla pieszych w km 0+610 ul. Słoneczna) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 69 449,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 104 770,17 zł

Zadanie obejmuje: przeprowadzenie prac mających na celu przygotowanie terenu pod instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego wraz z budową sieci, malowanie przejścia i oznakowanie.


Tytuł projektu: "Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu ul. Słowackiego w km 2+015 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 61 368,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 97 128,49 zł

Zadanie obejmuje: przeprowadzenie prac mających na celu przygotowanie terenu pod instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego wraz z budową sieci, malowanie przejścia i oznakowanie.


Tytuł projektu: "Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+195 do 0+214 (w tym przejście dla pieszych w km 0+205 al. M.B. Fatimskiej) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 22 521,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 39 959,00 zł

Zadanie obejmuje: przeprowadzenie prac mających na celu przygotowanie terenu pod instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego wraz z budową sieci, malowanie przejścia i oznakowanie.


Tytuł projektu: "Remont drogi powiatowej nr 1356K (ul. Krakowska) od km 1+491,70 do km 1+931,73"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Wartość dofinansowania: 1 892 899,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 3 271 056,25 zł

Remont obejmował wykonanie nowej nawierzchni jezdni drogi wraz z podbudową oraz ciągów pieszych i pieszo-rowerowych wzdłuż drogi z kostki brukowej. Wymianie poddane zostały również krawężniki i wpusty uliczne, a także odwodnienie drogi.

Tytuł projektu: "Remont drogi gminnej nr 200878K odcinek I w km od 0+000 do km 0+572 i odcinek II w km od 0+595 do km 0+625 (ul. Krasińskiego) w Tarnowie, Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 1 343 762,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 832 121,74 zł

Inwestycja położona w centralnej części miasta Tarnowa, pomiędzy ulicami Szujskiego i Krakowskiej. Prace będą polegały na remoncie istniejącej - zniszczonej nawierzchni drogi wraz z podbudową oraz ciągów pieszych wzdłuż drogi.

Tytuł projektu: "Remont drogi gminnej nr 200974K odcinek I w km od 0+006,00 do km 0+234,65 i odcinek II w km od 0+278,40 do km 0+750,10 (ul. Nowy Świat) w Tarnowie, Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 1 387 384,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 898 640,14 zł

Inwestycja polega na remoncie istniejącej - zniszczonej nawierzchni drogi wraz z podbudową oraz ciągów pieszych wzdłuż drogi. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu zarówno kierowców jak i pieszych. Długość remontowanego odcinka drogi to ok 750 m.

Tytuł projektu: "Budowa drogi gminnej 201099K w km od 0+002,80 do km 0+620,60 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1352K w km 0+906,05) w miejscowości Tarnów (ul. Pasterska w Tarnowie), Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 3 077 832,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 6 155 664,95 zł

Głównym zadaniem inwestycji jest poprawne skomunikowanie terenu oraz poprawa bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogowego. Inwestycja obejmuje rozbudowę jezdni, budowę ciągów rowerowych, pieszych, budowę zatok autobusowych, poprawę geometrii drogi, przebudowę zjazdów indywidualnych publicznych, przebudowę i rozbudowę skrzyżowań z drogami poprzecznymi, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu oraz budowę oświetlenia ulicznego.

Inwestycja ul. Pasterska

Tytuł projektu: "Remont drogi powiatowej nr 1363K od km 1+018,60 do km 1+358,60 (ul. Romanowicza w Tarnowie)"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 415 724,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 721 053,97 zł

Remont obejmował wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni z betonu asfaltowego na odc. ok. 340 mb pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Kasprowicza i ul. Jastruna wraz remontem chodnika i zatoki postojowej po południowej stronie. Nawierzchnia chodnika po stronie północnej została przebrukowana.

Tytuł projektu: "Rozbudowa drogi gminnej 201077K ul. Równoległej w Tarnowie w km od 0+000,00 do 0+546,82 (sięgacz 1 w km od 0+000,00 do 0+069; sięgacz 2 w km od 0+000,00 do 0+090; skrzyżowanie z drogą gminną nr 200742K ul. Daleka w km 0+535,32), Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Wartość dofinansowania: 1 783 070,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 4 039 583,65 zł

Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi wraz z budową ciągu pieszego; przebudowę zjazdów indywidulanych i publicznych oraz dojść do posesji; budowę kanalizacji deszczowej; przebudowę kanalizacji sanitarnej; przebudowę i zabezpieczenie sieci wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej; budowę, przebudowę i rozbiórkę oświetlenia ulicznego oraz budowę kanału technologicznego.

Tytuł projektu: "Remont drogi gminnej nr 201115K (ul. Sportowa) od km 0+014 - 0+582 w Tarnowie, Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Wartość dofinansowania: 700 136,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 4 247 654,40 zł

Zakres zadania obejmował remont jezdni, zjazdów i chodników; przebudowę i zabezpieczenie sieci wodociągowej i gazowej, zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, wyposażenie drogi w kanał technologiczny, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych do koryta Starego Wątoku.

Tytuł projektu: "Przebudowa drogi gminnej nr 201149K (ul. Śliwkowa) na odc. I 0+000,00 - 0+242,42 km; odc. II 0+000,00 - 0+079,70 km; odc. III 0+000,00  - 0+075,51 km w Tarnowie, Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Wartość dofinansowania: 348 470,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 744 581,47 zł

Zakres zadania obejmował przebudowę 3 odcinków ul. Śliwkowej; przebudowę zjazdów indywidulanych oraz skrzyżowań; rozbiórkę ogrodzenia; budowę kanalizacji deszczowej; przebudowę wodociągu, sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej.

Tytuł projektu: "Remont drogi gminnej nr 201186K od km 0+122,00 do km 0+318,00 (ul. Warsztatowa w Tarnowie), Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 357 879,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 598 630,55 zł

Remont obejmował wykonanie nowej asfaltowej nawierzchni jezdni wraz z wymianą podbudowy na odc. ok. 200 mb pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Krakowską i ul. Sportową oraz remont chodników i zjazdów.

Tytuł projektu: "Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 3+554 do 3+584 (w tym przejście dla pieszych w km 3+569 ul. Krakowska) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 24 739,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 49 115,21 zł

Zadanie obejmuje: przeprowadzenie prac mających na celu przygotowanie terenu pod instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego wraz z budową sieci, malowanie przejścia i oznakowanie.

 


 

Tytuł projektu: "Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+177 do 1+237 (w tym przejście dla pieszych w km 1+207 ul. Orkana) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 33 223,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 55 721,88 zł

Zadanie obejmuje: przeprowadzenie prac mających na celu przygotowanie terenu pod instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego wraz z budową sieci, malowanie przejścia i oznakowanie.

 


 

Tytuł projektu: "Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 1+311 do 1+341 (w tym przejście dla pieszych w km 1+326 ul. Orkana ) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 34 862,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 58 754,50 zł

Zadanie obejmuje: przeprowadzenie prac mających na celu przygotowanie terenu pod instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego wraz z budową sieci, malowanie przejścia i oznakowanie.

 


 

Tytuł projektu: "Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+590 do km 0+630 (w tym przejście dla pieszych w km 0+610 ul. Słoneczna) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 69 449,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 104 770,17 zł

Zadanie obejmuje: przeprowadzenie prac mających na celu przygotowanie terenu pod instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego wraz z budową sieci, malowanie przejścia i oznakowanie.

 


 

Tytuł projektu: "Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu ul. Słowackiego w km 2+015 w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 61 368,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 97 128,49 zł

Zadanie obejmuje: przeprowadzenie prac mających na celu przygotowanie terenu pod instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego wraz z budową sieci, malowanie przejścia i oznakowanie.

 


 

Tytuł projektu: "Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+195 do 0+214 (w tym przejście dla pieszych w km 0+205 al. M.B. Fatimskiej) w miejscowości Tarnów, Miasto Tarnów"

Źródło dofinansowania: środki z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wartość dofinansowania: 22 521,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 39 959,00 zł

Zadanie obejmuje: przeprowadzenie prac mających na celu przygotowanie terenu pod instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego wraz z budową sieci, malowanie przejścia i oznakowanie.

 


 

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Gmina Miasta Tarnowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Miasta Tarnowa”.

„Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Miasta Tarnowa” jest dokumentem sporządzonym zgodnie z wytycznymi unijnymi – Fundusze Europejskie w ramach wsparcia rozwoju miast POPT, z podejściem partycypacyjnym, określającym wizję, cel oraz plan działań ukierunkowany na zrównoważony i zintegrowany rozwój wszystkich środków transportu w Tarnowie. Dokument ten stanowić będzie podstawę do podjęcia działań wdrożeniowych w nim zawartych, które podlegać będą monitoringowi pod kątem skuteczności w realizacji celów określonych przez PZMM.

Dofinansowanie projektu z UE: 184 595,43 zł

Całkowita wartość inwestycji: 186 690,00 zł