ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE

Zmiana organizacji ruchu na ul. Kopernika

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie uprzejmie informuje, iż na ulicy Kopernika na odcinku pomiędzy ulicami Nowy Świat, a Rogoyskiego wprowadzona została zmiana dotychczasowej organizacji ruchu na ruch jednokierunkowy w kierunku ul. Rogoyskiego.

Dodatkowo w ramach realizacji projektu w ciągu ul. Kopernika zostały wyznaczone pasy postoje umożliwiające parkowanie pojazdów. Kierowców prosimy o zwracanie uwagi na wdrożone oznakowanie pionowe oraz zachowanie ostrożności w rejonie ulicy Kopernika.