ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE

Odnowienie oznakowania poziomego

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie uprzejmie informuję, iż rozpoczęte zostały prace w ramach corocznego odnowienia oznakowania poziomego dróg na głównych ciągach komunikacyjnych. Wykonawca prac odnowi malowanie m.in. na ulicach Jana Pawła II, Mroźna, Czysta, Wyszyńskiego, Tuchowska, Nowodąbrowska, Słoneczna. Wykonawca będzie realizował zakres objęty zleceniem poza godzinami szczytu komunikacyjnego, celem ograniczenia utrudnień w ruchu drogowym, niemniej jednak kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.