Wnioski o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń w pasie drogowym (POBIERZ)

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym (POBIERZ)

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego - ogródek gastronomiczny (POBIERZ)

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego - prowadzenie robót w pasie drogowym (POBIERZ)

Zgłoszenie awarii urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym (POBIERZ)

Wniosek o zajęcie pasa na wyłączność (POBIERZ)

 Tarnowski Rower Miejski
ePuap
telefony interwencyjne
© Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie
Administracja serwerem Inetive.pl