O nas

 Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie to jednostka budżetowa Gminy Miasta Tarnowa utworzona w celu zapewnienia wykonywania przez Prezydenta Miasta Tarnowa funkcji zarządcy dróg, zarządzającego ruchem na drogach. Jednostka wykonuje również zadania ogranizatora w zakresie ogranizowania i zarządzania publicznym transportem zbrowym.

Siedzibą jednostki jest Miasto Tarnów. Jednostka działa na terenie miasta Tarnowa.

Przedmiot działalnosci jednostki, strukturę organizacyjną, uchwały związane z działanoscią jednostki można znaleźć TUTAJ.Tarnowski Rower Miejski
ePuap
telefony interwencyjne
© Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie
Administracja serwerem Inetive.pl