ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE

Informacja ZDiK

W związku z trudną sytuacją kadrową, związaną z rozprzestrzenianiem się COVID-19, mogą wystąpić utrudnienia w działalności Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie.  Kierując się dobrem Klientów, bardzo prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w siedzibie jednostki do spraw najbardziej pilnych – sytuacji gdy upływają ustawowe terminy. W przypadku spraw, które mogą być załatwione w późniejszym czasie, prosimy o wstrzymanie się z wizytami w urzędzie. Gdy konieczne jest załatwienie sprawy osobiście, prosimy o telefoniczne umówienie terminu wizyty.

Informujemy, że pisma do Zarządu Dróg i Komunikacji można składać na Dzienniku Podawczym, który znajduje się w punkcie obsługi klienta – kasa biletowa, ul. Brama Pilzneńska 3, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00

lub za pośrednictwem poczty pisząc na adres:

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie

Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów.

Zachęcamy również do kontaktowania się drogą elektroniczną: zdik@zdik.tarnow.pl.

W Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie https://bip.malopolska.pl/zdik/ dostępne są wnioski do pobrania.

Poniżej wykaz numerów telefonów, pod którymi można zasięgnąć informacji na temat prowadzonych spraw:


Dział Zamówień Publicznych i Środków Pomocowych – 14 688 31 14, 14 688 31 09,

Dział Organizacji Transportu Publicznego – 14 688 31 03, 14 688 31 04,

Dział Utrzymania i Eksploatacji Pasa Drogowego – 14 688 31 29, 14 688 31 32, 14 688 31 48,

Dział Zarządzania Inteligentnymi Systemami Miasta – 14 688 31 55,

Dział Przygotowania Inwestycji i Remontów – 14 688 31 27, 14 688 31 35,

Dział Realizacji Inwestycji i Remontów – 14 688 31 21, 14 688 31 33,

Dział Organizacji Ruchu Drogowego – 14 688 31 51, 14 688 31 53,

Dział Finansowo Księgowy – 14 688 31 07,

Dział Kontroli i Windykacji – 14 688 31 05,

Dział Ewidencji i Ochrony Pasa Drogowego – 14 688 31 11, 14 688 31 43, 14 688 31 30, 14 688 31 41

 

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.