Aktualności

Zmiany w tarnowskiej komunikacji miejskiej od 24 czerwca 2017 r.

2017-06-19

Od dnia 24 czerwca 2017 r. w związku z planowanym całkowitym zamknięciem dla ruchu ulicy Gumniskiej pod budowanym wiaduktem kolejowym, wszystkie kursy linii nr 1 zarówno w kierunku Mościc jak i w kierunku Al. Jana Pawła II będą wykonywane z wjazdem autobusów na ulice Okrężną i Braci Saków i zawracaniem w sąsiedztwie przystanku tymczasowego Braci Saków - Park. Zmiana trasy linii nr 1 wprowadzona zostanie wraz z jednoczesną likwidacją linii nr 101. Dodatkowo od dnia 24 czerwca w związku z rozpoczynającym się okresem wakacyjnym, wzorem lat ubiegłych, w okresie wakacji uruchomiona zostanie linia nocna „N” a na kilku liniach komunikacji miejskiej nie będą obsługiwane kursy wyszczególnione w rozkładach jazdy z oznaczeniem „W- nie kursuje w okresie wakacji”.

 

Zmiana trasy linii nr 1, likwidacja linii 101

W związku z planowanym rozpoczęciem kolejnej fazy robót związanych z budową wiaduktu kolejowego, wymagającej całkowitego zamknięcia ulicy Gumniskiej dla ruchu kołowego w miejscu budowanego wiaduktu, od soboty 24 czerwca b.r. zmieniony zostanie sposób obsługi komunikacyjnej ulic Okrężnej i Braci Saków autobusami komunikacji miejskiej. Zlikwidowana zostanie linia nr 101 a w miejsce zlikwidowanej linii 101 wszystkie kursy linii nr 1 będą wykonywane z uwzględnieniem przejazdu autobusów ulicą Okrężną i Braci Saków wraz z zawracaniem autobusów w sąsiedztwie przystanku tymczasowego Braci Saków – Park.

W kursach wykonywanych z Al. Jana Pawła II w kierunku Mościc trasa przejazdu będzie przebiegać od Al. Jana Pawła II w kierunku Szpitala Św. Łukasza a następnie przejazd będzie uwzględniał wjazd na ul. Okrężną, Braci Saków i po zawróceniu na ul. Braci Saków dalszy przejazd ulicą Okrężną i Lwowską w kierunku Mościc.

Zobacz schemat trasy linii nr 1 z Al. Jana Pawła II w kierunku Mościc.

W kursach wykonywanych z Mościc w kierunku Al. Jana Pawła II trasa przejazdu będzie przebiegać od ulicy Lwowskiej w ul. Okrężną, Braci Saków i po zawróceniu na ul. Braci Saków dalszy przejazd ulicą Okrężną i Lwowską w kierunku Szpitala Św. Łukasza i później na Al. Jana Pawła II.

Zobacz schemat trasy linii nr 1 z Mościc w kierunku Al. Jana Pawła II.

 

Linia nocna „N”

Linia będzie kursować w okresie wakacji podobnie jak w latach ubiegłych w noce po każdym piątku, sobocie i niedzieli oraz dodatkowo w noc po dniu 15 sierpnia.

Trasa linii N: Mickiewicza, Al. Solidarności, Krasińskiego, Krakowska, Czerwona, Czerwonych Klonów, Mościce-plac, Kwiatkowskiego, Mościckiego, Pułaskiego, Krakowska, Bema, Bernardyńska, Szeroka, Lwowska, Starodąbrowska, Słoneczna, Al. Jana Pawła II, Błonie, Nowodąbrowska, 16 Pułku Piechoty, Os. Jasna II, Wojska Polskiego, Słoneczna, Al. Matki Bożej Fatimskiej, Mickiewicza.

Odjazdy z przystanku początkowego Mickiewicza – Poczta: 0:45, 1:45, 2:45X

X -  nie kursuje w noce po niedzielach i po 15 sierpnia 2017 r.

 

Pierwsze kursy na linii N będą wykonane w nocy z 23 na 24 czerwca b.r. Ostatni raz linia N będzie kursować w nocy z 3 na 4 września 2017 r.  

 

Linie nr 0 i 9

Podobnie jak w latach ubiegłych, w związku ze zmniejszonymi potokami pasażerskimi podczas wakacji, na liniach nr 0, i 9 nastąpi nieznaczne ograniczenie ilości wykonywanych kursów. Po wakacjach przewidziana jest kolejna zmiana rozkładów jazdy tych linii uwzględniająca zwiększenie ilości wykonywanych kursów w odniesieniu do okresu wakacyjnego.

 

Okres wakacyjny na innych liniach komunikacyjnych.

W okresie wakacji, w dni robocze, na niektórych liniach nie będą wykonywane kursy, które w swoich rozkładach jazdy posiadają oznaczenie „W- nie kursuje w okresie wakacji”. Takie kursy występują w rozkładach jazdy linii: 5, 6, 33, 206, 208, 210, 224, 225 i 239. Kursy z oznaczeniem „W- nie kursuje w okresie wakacji” nie będą wykonywane w dni robocze począwszy od 26 czerwca aż do dnia 1 września 2017 włącznie.

 

 

 


Tarnowski Rower Miejski
ePuaptelefony interwencyjne
© Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie
Administracja serwerem Inetive.pl