Aktualności

Zmiana lokalizacji przystanku Zbylitowska Góra – Ujęcie Wody 02

2018-01-03

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie informuje, że od piątku 5 stycznia 2018 r. ulega zmianie lokalizacja przystanku Zbylitowska Góra - Ujęcie Wody 02 na trasie linii 224 w kursach wykonywanych z Mościc w kierunku ul. Szkotnik.

Od dnia 05.01.2018 r. przystanek będzie przesunięty o około 120 m. w kierunku Mościc. Nowa lokalizacja przystanku będzie obowiązywać w związku z brakiem normatywnej zatoki autobusowej w starym miejcu, uniemożliwiającym podjazd autobusów pod krewędź peronu przystanku.


Tarnowski Rower Miejski
ePuap
© Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie
Administracja serwerem Inetive.pl