Aktualności

KONSULTACJE SPOŁECZNE - dla zadania „Przełożenie drogi krajowej nr 73 w Tarnowie umożliwiające połączenie autostrady A-4 (węzeł „Tarnów-Północ”) z drogą krajową nr 94 (węzeł „Lwowska”)

2020-05-07

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie, zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wykonania dokumentacji projektowej do etapu Koncepcji Programowej dla zadania np. „Przełożenie drogi krajowej nr 73 w Tarnowie umożliwiające połączenie autostrady A-4 (węzeł „Tarnów-Północ”) z drogą krajową nr 94 (węzeł „Lwowska”)” realizowanej na jej zlecenie.

Szczegółowe informacja wraz z dokumentacja techniczną zawarta jest w Biuletynie Informacji Publicznej ZDiK.


Tarnowski Rower Miejski
ePuap
telefony interwencyjne
© Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie
Administracja serwerem Inetive.pl