Aktualności

Informacja do publicznej wiadomości

Wojewoda Małopolski informuje, że 2 września 2021 r. wydał decyzję Nr 19/2021 znak: WI-VI.7820.1.19.2021.EF o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: „ Rozbudowa ulicy

ul. Lwowska – utrudnienia w ruchu

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie uprzejmie informuję, iż w dniach 15-17 września 2021 r. na przebudowywanym odcinku ulicy Lwowskiej wystąpią utrudnienia wynikające z wykonania

Remont ul. Nowy Świat – zamknięcie drogi

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie uprzejmie informuje, iż od dnia 10 września 2021r. z powodu remontu, ulica Nowy Świat na odcinku od ulicy Słowackiego do Al. Solidarności

Zmiana organizacji ruchu na ul. Kopernika

Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie uprzejmie informuje, iż na ulicy Kopernika na odcinku pomiędzy ulicami Nowy Świat, a Rogoyskiego wprowadzona została zmiana dotychczasowej organizacji